Om Solbacken

Välkommen till Solbacken

Solbacken Handelsområde ligger fyra km norr om Skellefteå centrum. Det är Sveriges första och Europas enda shoppingcentrum helt byggt i trä. Här finns ett 20-tal handelsföretag fördelat på en yta av 35 000 kvadratmeter. Läget utmed E 4 och närheten till centrum gör Solbacken till ett attraktivt handelsområde för både volymhandel och konfektion. Här finns 500 fria parkeringsplatser och området nås enkelt med både bil, buss, cykel eller till fots. Sammantaget ger Solbacken ett modernt uttryck med goda förutsättningar till fortsatt positiv utveckling.

Etablera på Solbacken Handelsområde

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, entreprenörskap och jämlika möten skapar vi tid och utrymme att växa genom det kanske allra mest värdefulla: våra egna och varandras idéer. Skellefteå har cirka 72 000 invånare i kommunen varav 33 000 invånare i tätorten. Läget mellan Umeå i söder samt Piteå och Luleå i norr skapar ett stort upptagningsområde, vilket sedan Solbackens etablering 2005 och under växande konkurrens visat sig vara tillfredställande.

Är du intresserad av att etablera på Solbacken? Kontakta Felix Gripenberg, 073-053 65 65, på Herde Förvaltning.

Prisbelönt handelsområde

  • 2018: Sveriges fjärde bästa handelsområde av tidningen Market!
  • 2013: Toppbetyg av besökarna och en tredje plats i ”Sveriges Köpcentrum 2013”, en rapport genomförd av Market.se tillsammans med researchföretaget GFK.
  • 2011: Det populäraste handelsområdet i Sverige enligt branschtidningen Market tillsammans med researchföretaget GFK.
  • 2008: Nationella Träbyggnadsstrategin tilldelar Solbacken Handelsområde utmärkelsen ”Utmärkt Modernt Träbyggande” .
  • Solbacken Handelsområde har även fått stor uppskattning för sin arkitektur och har med dess karaktäristiska träklädda fasader bidragit till utvecklingen av träbyggandet i Sverige.

Styrelse

Jonas Bjurman, Bilinorr (ordförande)
Åke Persson, ICA Maxi
Felix Gripenberg, Herde Förvaltning